موزیکیو

من تو یه گیتار و یه آهنگ اون شب باد میزد لای اون موهات - موزیکیو