موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من این بازی رو میبازم تو از قلبم خبر داری تو چشمات آس گم میشه یه عالم برگ سر داری