موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من اون شکسته بالم که دادشون به پرواز به دنبال تو ای عشق میخونم شعر و آواز