موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من احساس خوبی ندارم به این گلایی که امروز آوردن برام