موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

مسیرمون باهم یکی بود ولی مقصد جدا دلگیرم پردرد پربغضم خدا