موزیکیو

متن مداحی کشتی به گل نشسته اومده با حال خسته اومده - موزیکیو