موزیکیو

متن مداحی من کجا سیاهی پرچمای تو من کجا سینه زدن تو عزای تو - موزیکیو