موزیکیو

متن اهنگ تو دریایی و موج منم ساحل را میشکنم نرو - موزیکیو