موزیکیو

متن آهنگ یکی مثل من که هواخواهته یکی مثل تو سرد تو رابطه - موزیکیو