موزیکیو

متن آهنگ حال خرابه ساقی امشو مشت هاکن پیک شرابه با گیتار - موزیکیو