موزیکیو

متن آهنگ جواب زنده بودنم مرگ نبود مردن من مردن یک برگ نبود - موزیکیو