موزیکیو

متن آهنگ اونکه یه وقتی تنها کسم بود تنها پناهه دله بی کسم بود - موزیکیو