موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

فره حالم خراوه چشتی بار ارامم بکی