موزیکیو

فرهادم تو شیرین تویی از گل بهتری جون من فدای تو - موزیکیو