موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

عصبی بد میشم کی میخوادت از من بیشتر خطا رو دستامون میشه هشتاد و یک هجده