موزیکیو

عجب رسمی شده رسم زمونه خدا دنیا چقدر نامهربونه - موزیکیو