موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

عاشق باشه هیچوقت از پیش عشقش نمیره