موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

سه پنج روزه که بوی گل نیومد یار صدای چهچهِ بلبل نیومد