موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

سلام عشقم سلام ودرد سلام و کوفت خو برای چی نمیایی؟