موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

سر شب تا سحر نازم خریدی همه خفتند تو بیداری کشیدی