موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

سرد شدم سخت گذشت حوصله کردی شنیدی صدامو