موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

ز دستش یک دم آسایش ندارم نمی دانم چه باید کرد با دل