موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

زهرا جان خیلی برا داغ تو زوده بابا تو امشب میشی مهمون مادر