موزیکیو

رو بال مهربونی رفتم تا بی نهایت تو اوج آسمونها دارم ز تو حکایت - موزیکیو