موزیکیو

راجب چشات هر چی که بگم هیچه صدای قلبم تو سینه ی تو می پیچه - موزیکیو