موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

دیگه باش روراست با من یجور خاص با من راه خوشبختیمون همیشه