موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

دیدم آن دختر همان معشوقه است معشوقه است