موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

دوست داشتم بمونی ولی ما نشدیم آرزوم بود که یه بار منو از سرت وا نکنی