موزیکیو

دوستت دارم میدونی تا وقتی مهربونی این قصه رو میتونی از تو چشام بخونی - موزیکیو