موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

دل آتیش گرفت از نبود تو سوخت دلم رو دلت خیلی ارزون فروخت