موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

دلم ابر و طوفانه حالو هوات دلم به نبود تو عادت نداشت