موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

در آن موقع که کارم گریه بوده کسی جز تو برایم دل نسوخته مادر