موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

دانلود آهنگ باشد تا پایه های این امپراطوری را روزی استوار ببینیم