موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

دانلوداهنگ فاطمه سلطان نمیری الهی خیر ببینی