موزیکیو

خدایا من دلم قرصه کسی غیر از تو با من نیست - موزیکیو