موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر افتاده در بستر زهرا بابا