موزیکیو

جنجال و غوغا میکنی دلا رو شیدا میکنی بازم یه ساده مثل من میای و پیدا میکنی - موزیکیو