موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

جشمات از اشکت شده دریا بابا میبینم چه بغضی توی صداته