موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

جایی که پرشه از عطر تازه تو میره دلشوره های مدامم زندگی میشه به کامم