موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

جانا به غم نشانده ای دل مارا بیا و دریاب من تنها را که خسته ام از این زمانه