موزیکیو

تو که میگفتی حتی واسم میمیری چرا تب میکردی واسه همه - موزیکیو