موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

تو که رفتی عقل از سر من پرید نمیشه که عشق از مغازه خرید