موزیکیو

تو مرا از دست دادی ای دوست من که زندگی دارم ای دوست - موزیکیو