موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

تو ماهی و چشمون سیاهت شب تارم چه حسه عجیبو دل فریبی به تو دارم