موزیکیو

تو قحطی محبت دادی به عشقم عادت رو بال مهربونی رفتم تا بی نهایت - موزیکیو