موزیکیو

تو رفتی و قلب من افسرده شد دعاهای دشمن بر آورده شد - موزیکیو