موزیکیو

» تو رفتی و سهمم از عشقت غمه سر قلبم هرچی بیاد حقمه