موزیکیو

تو بمون واسه من قول میده که سر به راه بشه آدم مغرور بد - موزیکیو