موزیکیو

تو باید مال من باشی آروم تنم باشی خوبه دیوونگی با تو نمیخوام دیگه آدم شم - موزیکیو