موزیکیو

تو اصن یادته مارو دل تنگ و بی قرارو د آخه ببین هوارو دلت میاد نیای - موزیکیو